Koraci i faze uspješnog web dizajn projekta

Koraci i faze uspješnog web dizajn projekta

Projekt u web dizajnu je kompleksan i može se podijeliti na više faza odnosno koraka.

Za početak, potrebno je definirati da niste samo dizajner - vi ste i voditelj projekta, a nudite iskustvo i usluge korisničke službe.

Sve ovo je neophodno za uspješno unaprijeđenje poslovanja vaših klijenata, a s obzirom na dinamičnost weba, potrebno je svakim danom učiti nove stvari. U praksi, 30% utrošenog vremena je edukacija i dokumentacija.

 

Koraci/faze

1. Dogovor

Prvi korak u projektu web dizajna je dogovor s klijentom: njegovi ciljevi, svrha web stranice, ciljana publika, i druge značajke koje web lokacija, bilo da se radi o stranici ili web trgovini, treba sadržavati. Web dizajner je ovdje da bi ostvari korisnikovu viziju - ali i ponuditi neke kreativne i stručne uvide koji će web stranicu učiniti još boljem nego što je zamišljena.

2. Proračun i rok izrade

Potrebno je poznavati ciljeve klijenta unaprijed, jer na taj način je lakše odrediti proračun. Osim ugovorenog iznosa, potrebno je dogovoriti i rok isporuke odnosno vrijeme izrade. Ovisno o broju developera i dizajnera koji rade na projektu, iznos i trajanje projekta najčešće su usko povezani. 

3. Korisničko iskustvo

Dio posla je i osiguravanje najboljeg mogućeg korisničkog iskustva za web mjesto. Ovo je usko povezano sa ciljanom publikom. Potrebno je staviti se u u logu krajnjeg korisnika kako bi se utvrdilo kako zadovoljiti njegove potrebe.

Svaka web stranica služi svrsi i olakšava tu svrhu u najvećoj mogućoj mjeri.

4. Dizajn

Nakon uvodnih dogovora i planiranja, na red dolazi dizajn. Dizajn treba biti u skladu sa poslovanjem i sa svhrhom web stranice. Kada ste zadovoljni sa dizajnom, klijentu se šalje dizajn na pregled.

5. Programiranje

Kada je klijent zadovoljan i odobri predloženi dizajn, počinje programiranje. Ovo je u pravilu najkompleksniji korak koji zahtjeva dobro poznavanje tehnologija koje se koriste prilikom izrade web stranica.

6. Testiranje

Nakon što je dovrošeno programiranje, stranicu je potrebno rigorozno testirati kako bi bili sigurni da je stranica funkcionalna, i zatim slijedi prezentiranje klijentu.

7. Postavljanje online

Tek kada je klijent zadovoljan sa svime, stranicu se postavlja online.