Galileo sistem navigacijskih satelita je u funkciji!

Galileo sistem navigacijskih satelita je u funkciji!

Nakon 17 godina i brojnih poteškoća, europski Galileo navigacijski sistem je počeo raditi sa 18 od planiranih 30 satelita u orbiti. Galileo bi trebao deseterostruko poboljšati geo-lokalizaciju u odnosu na američki GPS, te će njegove usluge biti besplatne korisnicima diljem svijeta na pametnim telefonima i ostalim uređajima kompaktibilnim sa Galileovim mikročipovima.

Osim navigacije, Galileo će moći služiti za lociranje ugroženih ljudi koji pošalju SOS signal, kao što su brodovi, planinari, nesreće na teško dostupnim mjestima, isto tako, u budućnosti se planira omogućiti slanje signala tim pozivima u pomoć, što bi uvelike moglo pomoći spasilačkim službama.

Galileo nudi preciznost do 4 metra, Komercijalni korisnici i službeni vladini servisi mogu preciznost od čak nekoliko centmetara. Ovo je bitno, kod naprimjer potpuno automatiziranih letjelica, brodova ili automobila. Do 2018. Galigeo bi trebao biti potpuno operativan, sa barem 24 aktivna satelita. To je minimum koji sustav mora dostići, prije nego može pružati potpunu uslugu.