Dizajn plakata, brošura, promotivnih letaka, posjetnica...

Grafički dizajn je dizajn za tisak, vizualno sredstvo komunikacije sa korisnicima u tiskanom obliku.

Ako želite promovirati svoju tvrtku, novi proizvod, event, događanje, akcije i slično, grafički dizajn je primaran oblik komunikacije u tiskanom obliku koji će vam pomoći da ostvarite zadane ciljeve.


Grafički dizajn je proces vizualne komunikacije kroz korištenje tipografije, fotografije i ilustracije, kombiniranje simbola, slika i teksta da bi se stvorio vizualni prikaz ideja i poruka. 

Grafički dizajn se najčešće koristi u poslovnom dizajnu (logotip i brand), za oglašavanje, za pakiranje proizvoda, za web dizajn i drugo.

 
Poveznice: