Google Maps unaprijeđeni za ljude s poteškoćama u kretanju

Google Maps unaprijeđeni za ljude s poteškoćama u kretanju

Grupa googlovih zaposlenika iskoristila 20% svog vremena da bi unaprijedili Google Maps za ljude s poteškoćama u kretanju

U Google-u, zaposlenici mogu 20% svog vremena iskoristiti za rad na drugim projektima koji nisu vezani za njihov glavni posao, tako su napravljeni neki od poznatih googlovih servisa kao što su Gmail, AdSense, Google News.

Projekt je vodio Rio Akasaka, inače menadžer proizvoda za Google Drive. Navodi kako je dostupnost veliki čimbenik u Googlu, što ih je potaknulo na razvoj ovog dodatka na Google Maps.

Od sada će korisnici Google Maps-a moći vidjeti dodatnu informacije na mjestima koje pregledavaju, tako će ljudi sa poteškoćama u kretanju kao što su ljudi u kolicima ili ljudi koji koriste štake ili ostala pomagala u kretanju moći pogledati je li objekt koji žele posjetiti opremljen pomagalima za ljude s poteškoćama u kretanju.